0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 333 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tướng quân thấy Tôn Từ Y sắc mặt khó coi liền thay đổi, khuôn mặt ấy lúc này hiền từ làm sao.

“Từ Y, con đến rồi”

Tôn Từ Y cẩn trọng hành lễ:

“Từ Y tham kiến Tướng quân, Tướng quân vạn phúc”

Ngay lập tức Tướng quân lại trở nên khó coi, ông ta quay sang mắng chửi hạ nhân thậm tệ.