0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 201 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cái gì là nghiên cứu khoa học Chế Thẻ Sư?

Thông qua đối thẻ bài khoa học nghiên cứu, khiêu chiến thế giới cực hạn, sáng tạo không có khả năng.

Nhưng mà, làm Trần Minh trở thành một tên nghiên cứu khoa học Chế Thẻ Sư, toàn bộ nghiên cứu khoa học lĩnh vực lại dần dần biến thành của hắn hình dạng…