0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 8 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Thiên xuyên việt ngự thú thế giới, giác tỉnh vạn giới thả xuống hệ thống.

Bản mệnh Khế Ước Thú chỉ là yếu nhất Tiểu Khô Lâu, nhưng Tần Thiên một điểm không hoảng hốt, trực tiếp bắt đầu thả xuống.

« cao đẳng thế giới mỗi ngày tiêu hao 1000 thả xuống điểm số, trung đẳng thế giới mỗi ngày tiêu hao 100 thả xuống điểm số, hạ đẳng thế giới mỗi ngày tiêu hao 1 thả xuống điểm số. »

« keng, Tiểu Khô Lâu thả xuống Hài Cốt Chi Sâm một năm, huyết mạch giác tỉnh. »

« keng, Tiểu Khô Lâu thả xuống Vong Linh Chiến Trường trăm năm, tiến hóa thành Khô Lâu Lĩnh Chủ. »

« keng, Khô Lâu Lĩnh Chủ thả xuống U Minh Địa Ngục ngàn năm, tiến hóa thành Khô Lâu Quân Vương. »

« keng, Khô Lâu Quân Vương thả xuống Hoang Cổ Cấm Địa mười vạn năm, tiến hóa thành Minh Hoàng. »

Tần Thiên: Ai nói khô lâu là lởm nhất ngự thú kia mà ?

. . .

Lôi Linh thời gian trưởng thành là bình thường ngự thú gấp trăm lần ? Không ai có thể nuôi dưỡng ?

Tần Thiên: Đưa lên.

« keng, Lôi Linh thả xuống hư không lôi trì mười vạn năm, thu được Lôi Đế truyền thừa, tiến hóa thành Lôi Long Hoàng. »

. . .

« keng, Thần Lực Kiến thả xuống Cửu Thiên Thập Địa trăm vạn năm, nắm giữ Lực Chi Pháp Tắc, tiến hóa thành Thập Hung Thiên Giác Kiến. »

Thần Lực Kiến vô dụng ? Cái kia Thiên Giác Kiến đâu ?

Nhìn lấy một quyền đánh tan Thời Gian Trường Hà Thiên Giác Kiến, Đại Đế cường giả dồn dập trầm mặc.

thiên phú F-S

đẳng cấp: 1 giai – 9 giai, lĩnh chủ, Quân Vương….