0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 226 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 ngự yêu + thăng cấp + sủng vật + nhiệt huyết + mỹ nữ + cẩu 】

Diệp Thiên xuyên thẳng qua đi tới một cái ngự yêu sư chúa tể thế giới thế giới song song, bắt đầu liền thu được khả quan ma vạn vật sáng tạo vạn pháp kim thủ chỉ.

【 đắm chìm thức quan sát Nhật Hầu hô hấp, ngươi lòng có sở ngộ, sáng tạo ra Đại Nhật hô hấp pháp 】

【 đắm chìm thức quan sát vết nứt không gian, ngươi lòng có sở ngộ, sáng tạo ra Cửu giai yêu kỹ —— Không Thứ! 】

【 đắm chìm thức quan sát Yêu Chi Thái Dương, ngươi lòng có sở ngộ, sáng tạo ra vô thượng Đại Nhật Quyền 】

Thẳng đến một ngày, Diệp Thiên thấy được một cái thế giới băng diệt, lòng có sở ngộ, sáng tạo mở thế giới chi pháp, tiện tay đã sáng tạo ra một cái thế giới