0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 714 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(Trường Sinh + nữ ma đầu + nữ yêu tinh + nữ phú bà ) bắt đầu dung hợp Trường Sinh đạo quả, thu hoạch được trường sinh bất lão năng lực.

Với tư cách hành tẩu Đường Tăng thịt, Diệp An quyết định cẩu một điểm.

Nhưng là xuyên qua ngày đầu tiên, nữ ma đầu liền mạnh mẽ xông tới hắn động phủ…

Diệp An: “Xuyên qua đảng lúc nào mới có thể đứng đứng lên, khí run lạnh!”