0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 511 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Làm một tên kim bài trò chơi nhà thiết kế, ta giỏi về tại cuộc sống thực tế có ích vai trò phương thức lấy tài liệu.

“Tại chế tác trò chơi trước đó, ta sẽ trước nghiêm túc đóng vai nhân vật, dù là đóng vai mục tiêu là một gốc cỏ, một cái cây, một khối đá, cũng đều sẽ quá chú tâm thay vào, chính cống hoàn thành.

“Mà gần nhất, ta ngay tại chế tác một bộ nhà thám hiểm đề tài trò chơi cùng phim.”

Đối mặt phỏng vấn ống kính, được vinh dự VR thời đại trò chơi thiết kế chi thần Lộ Tri Hành nghiêm trang nói.

Người chủ trì trầm mặc một lát: “Cho nên, đây chính là ngươi mang theo toàn bộ chế tác tổ tại đại dương bên trong đảo hoang trên tìm được cổ văn minh di tích sau đó lại đem nó làm sập nguyên nhân sao!”