0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 22 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Kỷ Thường xuyên qua tu tiên giới, phát hiện mình có thể khóa lại người khác, tiến hành nhìn trộm.

Thu hoạch người khác võ công tuyệt học, công pháp thần thông, bất truyền bí mật, dựa vào nhìn trộm thành Tiên.

(Truyền thống tiên hiệp, phàm nhân lưu, vô hệ thống)