0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 198 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngoài ý muốn xuyên qua thành người nào đó khế ước thú, làm gì cái gì không được, cơm khô hạng nhất!

Một tay dọa người thật bản lãnh để chủ nhân nghĩ lầm mình là ngàn năm khó gặp Thần thú.

Hắc, bây giờ mới biết a?

Gọi ta hướng tây ta lại hướng đông, gọi ta đánh nhau ta lại đi ngủ.

Ăn ngon uống sướng đem ta cung cấp, ai là chủ nhân ai là bộc?

“Uy lão yêu bà, đều nhanh trời đã sáng, vẫn chưa chịu dậy cho ngươi chủ nhân ta luyện đan?”

“Để cho ta nghỉ ngơi một ngày được không?”

“Lại không luyện đan ta muốn phải đường chạy.”

“Vậy hôm nay mặc… Tơ trắng?”

“Hắc hắc ~ cũng không phải không được (゜¬゜) “