0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 732 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên sách thành phản phái, bắt đầu liền đoạt nhân vật chính chính thê.

Giang Thần biểu thị rất hoảng, sau một ngày liền bị nhân vật chính giết chết làm sao bây giờ?

Cũng may kích hoạt vô hạn thân phận hệ thống, mỗi ngày một cái thân phận mới, thân phận còn có thể điệp gia.

Ngày đầu tiên: Thành Giang Thiên tập đoàn chủ tịch nhi tử.

Ngày thứ hai: Thành Nhân Lập chủ tịch ngân hàng bạn vong niên

Ngày thứ ba: Thành nước ngoài người gặp người sợ Tu La chiến thần

Ngày thứ tư: Thế mà thành tỉnh đại pháp quan

Ngày thứ năm: Thành thiên mệnh tổ chức sát thủ, bốn đại truyền kỳ huấn luyện viên một trong?

Ngày thứ sáu: Thành Thiên Cơ tổ chức người sáng lập, vô cực đại đế.

Khoa trương là, mỗi mười cái thân phận, còn có thể tiến hành một lần hợp thành, biến thành càng thêm khoa trương thân phận.