0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 341 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Cửu Thiên đại lục Tần Tiêu, ngoài ý muốn thay thế chết đi Đại Tần vương triều thất hoàng tử.

Không nghĩ tới ba năm sau, hoàng đế lại để cho tại lễ thành nhân bên trên phế đi hắn.

May mắn tại lễ thành nhân trước ba ngày, đã thức tỉnh vạn giới hoàng đế hệ thống, càng là tại lễ thành nhân thượng thăm đến sáu kiếm nô.

Đã ngươi hoàng đế như thế tuyệt, vậy ta còn chờ cái gì? Phản!

Thường Sơn Triệu Tử Long, sát thần Bạch Khởi, Cổ Chi Ác Lai Điển Vi, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mười ba Thái Bảo Lý Tồn Hiếu các loại.

Theo cái này đến cái khác nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, Tần Tiêu mắt chỗ cùng, không phải lãnh thổ liền là tro tàn.

Hoàng triều lấy thế đè người? Giết!

Đại tông môn phái nhục nhã? Giết!