0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 131 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 xuyên qua + không gái chủ + nhân vật phản diện + xấu bụng + không Thánh Mẫu. 】

Tần gia hành vi quy phạm sổ tay: “Đầu thứ nhất: Không thể làm việc thiện, nhớ kỹ, đầu này trọng yếu nhất, nếu ai làm việc thiện, ta tự tay làm thịt hắn!”

“Đầu thứ hai: Đụng phải nói cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo, mấy năm về sau tái chiến, chớ để ý, không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn!”

“Điều thứ ba: Không thể trêu chọc bối cảnh không rõ người!”

“Đầu thứ tư: Nhiều sinh con!”

Tần Phong xuyên qua thành Tần gia lão tổ, khóa lại tà ác hệ thống, chỉ cần làm ác liền có thể tăng cao tu vi.

May mắn là, toàn bộ Tần gia không có một cái tốt, người đồng đều sống Diêm La.

Từ đó, Tần Phong liền bước lên làm ác con đường, mang theo cả nhà làm nhiều việc ác.