0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 61 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiêu Vân hệ thống chỉ có thể một cái công năng —— đốn ngộ! Thể chất bình thường? Đốn ngộ Hỗn Độn Thể! Công pháp khó tu? Đốn ngộ viên mãn cảnh giới! Thần thông khó tu? Đốn ngộ viên mãn cảnh giới! Không có cái gì là đốn ngộ không thể giải quyết, nếu như có, vậy thì đốn ngộ mười lần, trăm lần…