0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 6 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chu Sơn xuyên qua đi tới dị giới, thức tỉnh ‘Vô hạn tinh thần’ thiên phú.

Mỗi đi qua một ngày, tinh thần thuộc tính của hắn liền sẽ tăng lên một điểm.

Tinh thần thuộc tính đột phá ’10’ điểm, Chu Sơn nắm giữ ‘Nhận biết’ năng lực, có khả năng cảm giác quanh thân sinh mệnh ba động, theo lấy tinh thần lực tăng lên, năng lực nhận biết cũng là theo đó tăng cường, thậm chí có khả năng cảm giác được từ nơi sâu xa nguy cơ.

Tinh thần thuộc tính đột phá ‘100’ điểm, Chu Sơn phát hiện tinh thần của mình có thể ‘Ngoại phóng’, trong vòng trăm mét kiến trong mắt hắn đều là cẩn thận nhập vi, người thường động tác chậm như ốc sên, theo lấy tinh thần lực tăng lên, hắn thậm chí có thể làm được ‘Nhìn thấu’ ‘Tinh thần xuyên tường’ các loại.

Tinh thần thuộc tính đột phá ‘300’ điểm, Chu Sơn có khả năng dùng tinh thần ngự vật…