0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 151 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Thiên không sinh ngươi Lâm Diệc, vạn cổ văn đạo như đêm dài!” Đây là một cái đi học là có thể lấy được được tài khí văn đạo thế giới. Lâm Diệc, đọc Trái Đất kinh thi, Sở từ. . .