0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 2 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hàn Lệ xuyên qua đến một phương tà ma hoành hành yêu ma loạn thế.

Nơi này, có bất hủ Yêu Thánh náo động thiên địa, cực đạo Chí Tôn trấn thủ càn khôn.

Xuyên qua này phương thế giới, Hàn Lệ thu được một viên Thiên Địa Ma Chủng, chém giết sinh linh, liền có thể thu hoạch huyết khí, tăng lên tự thân, tu hành võ học liền có thể diễn sinh thần thông.

Từ 【 Bôn Lôi Quyền 】 đến 【 Lôi Thần giận 】 từ 【 Côn Bằng hóa vũ 】 đến 【 thôn thiên phệ địa 】!

Bất hủ ma thân, vạn kiếp bất diệt!

Trên đường trường sinh nhiều thi hài, Hàn Lệ đi lên một đầu thiên địa diệt mà ta bất diệt trường sinh võ đạo!

Thể loại: Xuyên qua, nhẹ nhõm