0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 478 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

30 năm trước ,

Lưu tinh trụy , Thần Khư hiện!

Có thần linh từ bên trong đi ra , lấy nhân loại làm thức ăn.

Kể từ ngày đó , nhân loại bắt đầu trở thành thần linh thức ăn ,

Trừ ta!

Bởi vì ta lấy thần linh làm thức ăn.