0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 65 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ đồng nhân văn ] lần này cha mẹ nuôi không đang tận lực trông coi Hứa Thấm, mà lại lại thu dưỡng một đứa con gái Mạnh Hi, nhìn xem Hứa Thấm từng bước một đi hướng nàng nguyên bản nên đi đường. Một cái cao trung liền bắt đầu uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, trốn học hạnh phúc nữ hài…