0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 221 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Hứa có thể nhìn thấy tật bệnh quái, cái gì cảm mạo quái, hồng hạnh xuất tường quái, cấp 100 không dựng vô sinh chứng quái, nhiễm trùng tiểu đường đại quân dưới trướng Tả Tướng quân…

Hắn có thể cùng những bệnh tật này quái một đối một chiến đấu… Còn có thể thăng cấp, học kỹ năng, xuyên trang bị. Những năng lực này sẽ tác dụng tại hiện thực.

Từ đó Vương Hứa bắt đầu hắn thong dong tự tại, ầm ầm sóng dậy sinh hoạt.