0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 124 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương hầu tướng lĩnh, thiên địa khách qua đường.

Người buôn bán nhỏ, đều vì bụi trần.

Quả nhiên là hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, Đúng sai phải trái cũng rồi.

Kiến Võ ba mươi bảy năm, Lý Bình An xuyên qua Đại Càn hoàng triều, thu hoạch được công đức chí bảo, từ đó bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. . .