0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 558 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một trương thiệp mời, mấy trương Minh Tệ,

Để người tâm phúc không gian phòng thiết kế Thạch Lỗi sa vào vô tận thời gian tuần hoàn;

Tại hắn phá vỡ tuần hoàn, một đạo thiên mệnh lại hoành dưới chân hắn,

Hậu Thổ đã chết, Hoàng Tuyền đương lập,

Thạch Lỗi muốn tay xách trường thương, giết hết yêu ma quỷ quái, đúc lại Hoàng Tuyền trật tự.

Ngàn năm Sơn Hải là lễ hỏi,

Vạn Cổ Hoàng Tuyền là đồ cưới,

Gả, vẫn là không gả?