0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 65 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại Thanh nam nữ già trẻ đều biết, Cửu a ca cùng Cửu phúc tấn có tam đảo:

Đương đại thổ hào, mỹ nhan thịnh thế, xà tinh đầu thai.

Lý Tinh Vãn bởi vì keo kiệt mua quá thời hạn thực phẩm, dẫn đến thực phẩm trúng độc đi đời nhà ma, vừa vặn bị thổ hào hệ thống trói định, một khi xuyên qua đến Khang Hi triều!

Hệ thống: Mục tiêu của chúng ta chính là làm lớn nhất thổ hào!