0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 149 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Vũ xuyên qua Huyền Thiên Tiên vực.

Phụ thân là đế tộc Diệp gia tiền nhiệm thần tử, Tiên Vương cự đầu; mẫu thân là đế tộc Chu gia vô thượng thần nữ, Tiên Vương cường giả.

Không chỉ có thân có tiên thiên thánh thể đạo thai. Càng là thức tỉnh chư thiên đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu Trọng Đồng.

Hoàng kim đại thế, Thiên Mệnh hiển hiện.

Vạn tộc tranh bá, Diệp Vũ trấn sát hết thảy địch.