0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 178 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiêu Huyền vượt qua huyền huyễn thế giới, trở thành Hồng Mông tông sinh mệnh ốm sắp chết trưởng lão.

Thời khắc sắp chết, Tiêu Huyền đã thức tỉnh thu đồ đệ phản hồi hệ thống, chỉ cần đối đồ đệ tốt, thì có thể thu được vạn lần trả lại.

“Vạn lần trả lại! Đúng, cho đồ đệ một khỏa đồ bỏ đi đan, trả lại ta một khỏa cực phẩm đan, thì được cứu rồi!” Thế mà, Tiêu Huyền cả người cũng không tốt, hắn cái này trưởng lão điện chim không thèm ị, căn bản không có đệ tử nguyện ý tới.

Lúc này, một cái phụng dưỡng nha hoàn đi đến, “Tiêu trưởng lão uống thuốc. . .”

Tiêu Huyền trừng lớn mắt, “Thì ngươi! Trĩ Nô, bổn tọa muốn thu ngươi làm đồ!”