0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 585 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp »

Thái dương quầng sáng bạo phát, cự đại vẫn thạch hàng lâm, Đại Tai Biến gần đến, sông băng thế kỷ cùng khủng long diệt tuyệt khủng bố cảnh tượng gần tái hiện.

Ngô Địch xuyên việt đến thế giới này, ngay lập tức sẽ muốn trực diện thế giới mạt thế!

May mắn, hắn chiếm được Cơ Giới Chi Não, mở ra độc thuộc về mình chỗ tránh nạn hệ thống, có thể vô hạn thăng cấp!

Cửa sắt → cửa hai lớp → hợp kim đại môn → laser thông đạo. . .

Tên nỏ xạ khẩu → đường kính nhỏ súng máy → đường kính lớn súng máy → Lôi Đình Phong Bạo súng máy → Cơ Quang Pháo. . .

Phòng phóng xạ phục → xương vỏ ngoài bọc thép → cơ giới bọc thép → tiểu hình cơ giáp → khổng lồ cơ giáp. . .

Tên nỏ chế tạo đài → súng ống bàn làm việc → súng pháo phòng chế tạo. . .

. . .

TÁC RA HƠN 400C. main có thu gái, nhưng dùng gien vi mạch để đảm bảo không bị phản bội.

CẦU HOA TƯƠI, CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU BUFF KẸO.