0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 164 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tổng võ thế giới, hoàng triều cùng tồn tại, càng có vô số võ đạo cường giả tranh phong.

Tô Trần xuyên việt mà đến, giác tỉnh truyền đạo hệ thống. Chỉ cần tặng cho đệ tử cơ duyên thì có thể thu được bạo kích trả về khen thưởng.

Truyền thụ Bạch Hồ Kiểm Thần Đao Trảm, bạo kích trả về Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn!

Truyền thụ Từ Vị Hùng Dịch Kiếm Thuật, bạo kích trả về Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật!

Truyền thụ Hoàng Dung Linh Tê Nhất Chỉ, bạo kích trả về Đại Hoang Tù Thiên Chỉ!

Truyền thụ Lý Hàn Y Tâm Kiếm Thần Quyết, bạo kích trả về Bình Loạn Quyết!

Bạch Hồ Kiểm: Sư phụ, ngươi không phải nói muốn tay đem tay dạy đao pháp ta à, mau tới a.

Từ Vị Hùng: Sư phụ, động tác này ta vẫn là không quá quen thuộc, ngươi lại đến dạy ta một trăm lần a . . .