0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 82 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tại Thổ tinh, khi trạch nam quyết định muốn làm đại minh tinh!

Những kia cười nhạo người của hắn phát hiện 《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất hiện. . .

Những kia xem thường người của hắn phát hiện 《 Thất Lý Hương 》《Côn Nhị Khúc 》 xuất hiện. . .

Những kia cho là hắn đến đỉnh không gì hơn cái này người phát hiện 《 Crazy Animal City 》《 Harry Potter 》《 Đại Thoại Tây Du 》 xuất hiện. . .