0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 852 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu đạo giai tầng sâm nghiêm, tán tu sinh hoạt khốn khổ.

Mười tuổi Mặc Họa, thức hải bên trong hiện lên một viên Đạo Bia.

Nhưng đúc thần thức, học trận pháp.

Mặc Họa đem mượn Đạo Bia, đúc thành vô thượng thần thức, lĩnh hội chư thiên trận pháp, vấn đỉnh trường sinh đại đạo.

Đã đổi mệnh của mình, cũng đổi trong thiên hạ, tất cả tầng dưới chót tu sĩ mệnh.

(truyền thống tiên hiệp, không hệ thống, trận pháp lưu, trưởng thành lưu)