0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 6 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lúc ban đầu, hắn gọi Hổ Tam, về sau, có người gọi hắn Tam ca, sau khi, càng nhiều người gọi hắn Tạ lão bản, cuối cùng, tất cả mọi người gọi hắn Tạ tiên sinh.

Tại mọi người gọi hắn vô số đầu hàm bên trong, có vạn nguyên nhà, có nông dân xí nghiệp gia, có nhà từ thiện, có nhà sản xuất phim, có thôn trưởng.

Lướt sóng ba mươi năm, làm 《 Time Magazine 》 tại đem hắn để lên mặt bìa sau, dùng một cái từ tới dung nạp hắn sở hữu chức vụ, đồng chí.