0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 43 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Kiếp trước, Tần Thư Duyệt bị Lâm Niệm tính kế cả đời, hại chết ca ca, hại chết chí ái, còn nhường nàng bi thảm mà chết.

Vừa mở mắt sống lại một đời, nhìn đến bản thân trọng yếu nhất hai người, nàng quyết định có thù báo thù, có oan báo oan.

Muốn nàng không gian, còn tưởng tính kế nàng, nàng liền đem địch nhân đầu đánh nổ.

Muốn đoạn nàng tài lộ, nàng liền khiến bọn hắn không đường có thể đi.

Tính kế ba mẹ tiền bồi thường, ta liền để các ngươi đem ăn vào đi đều gấp bội phun ra.

Có trí nhớ của kiếp trước, nàng ở kiếp này hỗn đến phong sinh thủy khởi, một bước lên trời.

Đối mặt tiền chí ái, nàng quyết định đánh bạc mệnh hảo thật yêu! Hộ hắn một đời chu toàn!