0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 794 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nguyên Anh Chân Quân độ kiếp thất bại, trở lại thời còn học sinh.

2013 năm, di động Internet mạnh mẽ hưng khởi, cuồn cuộn thời đại hồng lưu xuống, một cái người tu tiên thường ngày.