0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sáu mươi tuổi Từ Mục tuổi già sức yếu, nửa thân thể đều xuống mồ, còn tại luyện khí sơ kỳ đảo quanh!

Tại trên con đường tu tiên sơn cùng thủy tận hắn, hướng sinh hoạt cúi đầu, chuẩn bị lấy vợ sinh con, này cuối đời.

Không nghĩ ngay tại nữ nhi đản sinh ngày đó, song hỉ lâm môn, con đường tu hành một lần nữa vì hắn rộng mở đại môn.

【 chúc mừng ngươi thu hoạch được thành tựu: Mừng đến thiên kim! 】

【 mừng đến thiên kim: Mỗi ngày gia tăng 10 điểm khí vận giá trị! 】

【 khí vận giá trị: Có thể dùng để tăng lên kỹ năng độ thuần thục, không cách nào trực tiếp tăng cao tu vi! 】

Vì còn sống, vì sống tốt một chút, vì bước lên đỉnh cao, trường sinh cửu thị, Từ Mục bắt đầu lấy vợ sinh con, thu hoạch thành tựu con đường!

Hiện có thành tựu: 【 mừng đến quý tử, nhi nữ song toàn…】