0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 73 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu tiên mười hai đạo, chỉ có thể tu thấp.

Trần Thanh Sơn xuyên qua đến hươu nước Tu Tiên Giới, làm một thể tu, không có linh căn, chú định không cách nào đắc đạo trường sinh.

Một lần ngẫu nhiên, hắn đạt được thần bí bình đen, phát hiện bình này có thể thôn phệ vạn vật diễn hóa ra thiên kỳ bách quái đạo chủng, mà đạo chủng còn có thể tấn thăng làm thần chủng thậm chí tiên chủng.

Tuế nguyệt trôi qua bên trong, Trần Thanh Sơn ngồi xem cái này Tu Tiên Giới vạn vật biến thiên, cuối cùng là trường sinh đắc đạo, trở thành Tu Tiên Giới hoá thạch sống.