0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 871 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đến tu tiên thế giới, một đời trước giới hạn trong thiên tư, đạo tâm không kiên, dừng bước Kết Đan.

Sống lại một đời, Lý An tu hành Dưỡng Mệnh Chú Tiên Quyết, vững vàng phát dục, cẩu đạo làm đầu, rốt cục xông phá Nguyên Anh gông cùm xiềng xích… . . .

Quần hùng tranh bá cuối cùng kết thúc, thiên kiêu tranh giành tận tàn lụi, chìm nổi ở giữa phía sau màn ai lạc tử, ai vì cờ.

Chỉ có sống đến cuối cùng, duyệt tận thương hải tang điền, phương xưng trường sinh Chân Tiên…

Vững vàng phát dục + cẩu + phàm nhân lưu.

PS: Truyện cùng tác giả: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân