0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 0.9K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trương Võ xuyên qua tu hành thế giới, trở thành thiên lao ngục tốt, có thể trường sinh bất tử.

Chỉ cần an an ổn ổn sống sót, đem đến từ có hùng bá nhân gian ngày.

Đại lão để cho ta nhập sĩ?

“Quan lại cuối cùng là thiên lao, ta đặt vào bát sắt không làm, đi theo ngươi làm rơi đầu việc?”

Võ lâm thần thoại muốn dẫn ta lăn lộn giang hồ?

“Ta áo cơm không lo, sinh hoạt yên vui, đi theo ngươi trên mũi đao liếm máu?”

Thương hải tang điền, hoàng triều thay đổi.

Mười vạn năm sau. . .

Làm Trương Vũ quyết tâm rời đi thiên lao lúc, hắn sớm đã vô địch thiên hạ, trên trời cũng không địch!