0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 397 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Thành trùng sinh vì một con bị Trọng Dương quan thu dưỡng tiểu Bạch Viên, vậy mà thu được đánh dấu hệ thống.

Mỗi ngày đánh dấu một lần.

Có thể trăm phần trăm thu hoạch được một ngày thọ nguyên, ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch được những phần thưởng khác.

Diệp Thành chấn kinh vạn phần, chỉ cần mình mỗi ngày đánh dấu, chẳng phải là liền có thể trường sinh bất tử?

Có một ngày, hắn trong lúc vô tình nghe được Trọng Dương quan chủ Thuần Dương Chân Nhân giảng đạo, đánh dấu một viên yêu võ đạo quả, chỉ cần hắn liên tục không ngừng đến nghe đạo ba mươi năm, liền có thể kích hoạt yêu võ đạo quả, mở ra yêu võ con đường.

. . . .