0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 796 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hàn Dịch ngoài ý muốn xuyên qua Tu Tiên Giới, thành Huyền Đan Tông một vị ngoại môn đệ tử

Tông phái, tiên quốc, thánh địa, thiên ma, Tu Tiên Giới nguy hiểm ở khắp mọi nơi

May mắn, Hàn Dịch có độ thuần thục mô bản

Luyện đan, trận pháp, phù lục, thần thông, pháp thuật…

Lá gan liền xong việc