0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 814 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi phân tích thái dương, thu được một viên tàn ấn.

Ngươi ngày qua ngày, năm qua năm phân tích, tàn ấn diễn biến thành huyền ấn, tiến hóa cuối cùng thành thần ấn.

Cuối cùng sẽ có một ngày, phân tích đến cực hạn, trong linh hồn của ngươi xuất hiện một vầng mặt trời.

Ngươi tâm niệm vừa động, thái dương treo cao hư không, chiếu rọi thế gian.

Trong lòng ngươi giận dữ, vô tận liệt diễm giáng lâm, thiêu tẫn vạn vật.

Ngươi lái uy nghi vô biên Hạo Dương Thần Xa, do sáu đầu Thần Hỏa Chi Long kéo lấy, rong ruổi tại Chư Thiên hư không.

Vạn giới sinh linh, tôn ngươi là —— Hi hoàng.

Ngươi là bao trùm hết thảy tồn tại.

Ý chí của ngươi chỗ đến, chúng sinh khâm phục.