0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 165 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Thận xuyên qua thành Đại Ung một bang phái tạp ngư.

Một cái bảng, một câu “Có chí người, sự tình lại thành” phê bình chú giải.

Nhận định một sự kiện, càng là cố gắng, thành công khả năng liền càng cao.

Cơ duyên xảo hợp, đạp vào một đầu khác tu hành đường.

Bàn Huyết luyện nhục, Dịch Cân Đoán Cốt, hái linh luyện khí…

Tuần Sông sứ → Thanh Hà Hà Bá → Thương Lãng thuỷ thần… Thủy quan Đế Quân.

Từng tôn tượng thần, không giống nhau, từng đoạn truyền thuyết, thiên kì bách quái, phía sau lại là quy về cùng một người.

Nhiệt huyết ,xuyên qua ,hệ thống lưu