0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 467 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Tu tiên, nó là cái việc cần kỹ thuật, không thể luôn nghĩ đến đấu đến đấu đi! Dù là không có cách nào khác phòng ngừa, cũng muốn làm đến gọn gàng mà linh hoạt, đừng cho người thời khắc nhớ!”

“Ta liền muốn sống được lâu một chút, mọi người cho chút thể diện!”

Sống lại một đời, trở thành một cái hương dã tiểu tử.

Lục Trường Sinh thình lình phát hiện, hắn đã thức tỉnh một cái mười phần điệu thấp ‘Trường sinh’ năng lực.

Sống được càng lâu, căn cốt thiên phú liền sẽ càng tốt!

Thế là, trong tu tiên giới, xuất hiện một cái điệu thấp hiền lành tu tiên giả.

Rộng tích lương, không xưng vương!

Đương đã từng rất nhiều thiên kiêu đại năng kịp phản ứng thời điểm, phát hiện cái kia đã từng không có tiếng tăm gì tiểu Tiên người, đã trở thành trong tu tiên giới một cái cự nghiệt!

······