0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 130 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công. Thiếu niên Kiếm Vô Song, người mang Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, tự học luyện điểm bắt đầu, liền cách kinh bạn đạo, nghịch thiên mà đi. Người khác trong mắt võ đạo, vi linh đạo thất trọng cảnh, Linh lực hóa biển, Tiên Thiên Kim Đan, phá Âm Dương, Siêu Phàm Nhập Thánh! Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, nhưng lại Thần đạo Cửu Trọng Thiên, khuếch trương cực hạn Linh Hải, trúc Vô Thượng Kim Đan, trảm âm phá dương, vấn đỉnh tôn giả, bay thẳng trời cao! Từng bước nghịch thiên, từng bước không giống người thường!

Cảnh giới :

Thanh Hỏa Giới: Linh Đạo Thất Trọng – Linh Lực Hóa Hải – Tiên Thiên Kim Đan – Âm Dương Hư Cảnh – Siêu Phàm Nhập Thánh – Vân Tiêu Cảnh

Vạn Cổ Giới: Lăng Tiêu Cảnh – Thiên Thần Cảnh – Vĩnh Hằng Cảnh – Đạo Tôn – Thiên Tôn

Vạn Cổ Hỗn Độn Giới: Giới Tôn – Giới Thần – Chân Thần (gồm có Hư Không Chân Thần – Vĩnh Hằng Chân Thần – Hỗn Độn Chân Thần) – Thần Quân – Thần Đế – Đại Đế

Thái Sơ Thần Giới: Thần Ma Cảnh( Tam Đẳng Thần Ma – Nhị Đẳng Thần Ma – Nhất Đẳng Thần Ma – Đỉnh Phong Thần Ma ) – Thần Tôn Cảnh ( Phổ thông – Đia Thần Tôn – Thiên Thần Tôn – Đại Thần Tôn ) – Bất Tử Thánh Nhân – Quy Tắc Chi Chủ – Thánh Cảnh Chi Chủ.

P/s: Thuần Dương Cảnh và Hỗn Độn Cảnh là tên gọi khác của Chân Thần trở lên ở map Thái Sơ Thần Giới.

_Thuần Dương Cảnh (sơ, trung, đỉnh phong) sẽ tương ứng với 3 cấp độ của Chân Thần Cảnh ở map Vạn Cổ Hỗn Độn Giới.

_Hỗn Độn Cảnh (sơ, trung, đỉnh phong) tương ứng với Thần Quân, Thần Đế, Đại Đế ở map Vạn Cổ Hỗn Độn Giới.