0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 220 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Du Lệ nhận lấy”Truyền gia chi bảo” vào cái ngày đó lên, liền được trao cho một cái thần thánh gia tộc nhiệm vụ:

Tìm có thể cùng nàng cùng nhau kế thừa Du gia nam nhân!

Du Lệ: Ha ha!

Sau đó, và nàng cùng nhau kế thừa Du gia nam nhân chưa tìm được, cũng tìm được một cái có thể giúp nàng đuổi quỷ hàng ma nam nhân.

Song vạn vạn không nghĩ đến, ma đầu lớn nhất thật ra thì tại bên người nàng.