0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 145 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đoạn Viên Viên xuyên thành Ninh Tuyên một biểu ba ngàn dặm biểu muội, từ nhỏ định thân, lớn sau cũng làm từng bước gả vào Ninh gia.

Thân ở nhìn như quy củ nghiêm ngặt, thực tế một ngày một cái tân dưa Ninh gia.

Đoạn Viên Viên đang tự hỏi, mình tại sao tài năng không thay đổi bản tính sống sót đâu?

Song xử.