0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 41 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

《 Đại Lục Thông Sử 》 ghi lại, Lôi An truyền kỳ cả đời bắt đầu tại trận kia đấu giá hội.

Quyền, tiền, thực lực, thế lực, mỹ nữ, giúp đỡ, một cái cũng không thể thiếu.

Như thần công tước, sách sử cự chế.