0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 169 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta có một đỉnh, có thể trấn tinh hà!

Từ không quan trọng bên trong quật khởi, tại trong tuyệt vọng Niết Bàn.

Thiếu niên người mang tuyệt thế Yêu Đỉnh, luyện lôi đình Thánh thể, tu Thời Không Đạo Pháp, trấn quần hùng, đồ tà ma, trảm thần linh, quân lâm vạn vực!