0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 81 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hàn Viễn trọng sinh tu tiên giới, tài nguyên thiếu thốn làm sao bây giờ?

Chớ hoảng sợ!

Tùy cơ tăng thêm bội suất tìm hiểu một chút?

“Sư đệ, muốn hay không đi cùng một chỗ làm nhiệm vụ?”

Hàn Viễn: “Không được, ta tu vi quá thấp, lại sẽ không công kích loại pháp thuật! Đi liền không sống tiếp được nữa.”

“Hàn sư đệ, nội môn thi đấu bắt đầu, xem ra chúng ta đều không hi vọng đoạt được thứ tự, thu hoạch được Trúc Cơ đan!”

Hàn Viễn: “Tên thứ mấy có thể thu hoạch được Trúc Cơ đan?”

“Thứ 30 tên là được, nhưng cũng vô cùng khó khăn!” Hàn Viễn sờ sờ cằm, thứ 30 tên quá giả, khống chế đến thứ 29 tên vừa vặn.