0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 11 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Chiến Thần Vương gia là cái sủng đệ cuồng ma.

Thân làm nhũ mẫu nàng, toàn tâm toàn ý sữa lấy Chiến Thần Vương gia ấu đệ, liền nghĩ có thể vì chính mình hài tử mưu phần tốt tiền đồ.

Kỳ Dực lấy một ngày kia có thể bị Chiến Thần Vương gia coi trọng bồi dưỡng.

Đi qua nàng không ngừng cố gắng, Chiến Thần Vương gia quả nhiên coi trọng.

Nhưng coi trọng lại là nàng!