0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 464 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một khi tỉnh lại thành một cái sắp xuống nông thôn thanh niên trí thức tiểu pháo hôi.

Lăng Vân Duyệt một cái giật mình, nhanh chóng độn đứng lên, rời xa nam nữ chủ, lại không cẩn thận gặp một cái khác tiểu pháo hôi.

Di, này tiểu pháo hôi như thế nào cùng trong sách nói có chút không giống nhau.

Trâu Tư Khang tuyệt đối không nghĩ đến hắn một mạt thế cũng tính đi vào xếp hạng cường giả, ở tang thi vây thành tự bạo sau lại thành một cái ma ốm. . .

PS: Nam nữ song thanh niên trí thức, nam chủ mạt thế người.