0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 337 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dư Trường Sinh xuyên qua đến tu tiên thế giới, trở thành Vạn Tượng Tông tạp dịch đệ tử.

Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cho ăn dưỡng linh thú liền có thể không ngừng thu hoạch được ban thưởng.

Hắn thêm điểm công pháp, thoát biến Linh thú, thôn phệ huyết mạch, dung hợp thành tổ…

Thế là từng cái cổ quái kỳ lạ Linh thú sinh ra.

“Chờ một chút, vì cái gì ngươi rắn sẽ phun nước? !”

Đây là một cái tu tiên ngự thú cố sự.

【 phàm nhân lưu 】 【 ngự thú lưu 】 【 cẩu đạo 】