0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 658 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ Hokage + hệ thống + hắc hóa + sảng văn ]

Fukyo xuyên qua Hokage thế giới, trở thành Naruto bị áp chế hắc hóa nhân cách. Trải nghiệm Naruto tất cả trải qua sau, hắn không làm được lấy đức báo oán, càng không làm được tha thứ!

Nếu nhân cách chính không thành tựu, vậy thì do hắn cái này nhân cách phụ đến chưởng quản tất cả!

Từng bắt nạt Naruto giết! Hãm hại qua Naruto giết! Nghĩ nắm giữ Naruto giết!

Đồng thời Fukyo cũng không ngừng bện một tấm từng bước xâm chiếm Naruto lưới.

“Naruto, ngươi biết vương cùng vật cưỡi khác nhau sao?”

“Naruto, cõi đời này tất cả cực khổ đều là người trong cuộc năng lực không đủ gây nên.”

“Naruto, ngươi cái gì đều không thể bảo vệ, ngươi chỉ có thể hại chết tất cả mọi người.”

“Vì thế, đem thân thể của ngươi giao cho kẻ mạnh hơn là ta đi.”