0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 487 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bàn Cổ khai thiên, lấy thân hóa Hồng Hoang.

Trần Huyền xuyên việt Hồng Hoang, thôn phệ Hồng Hoang bên trong thiên kiếp bản nguyên.

Từ đó, thiên kiếp không còn vô chủ, Trần Huyền chưởng kiếp mà sinh.

Hắn lấy thiên kiếp quyền hành, giám sát Hồng Hoang thiên địa, chế tạo tối cường thiên kiếp.

La Hầu: Sớm biết thiên kiếp khủng bố như vậy, ta liền không nổ linh mạch!

12 Tổ Vu: Đại tiên tha mạng, chúng ta cũng không muốn chàng bất chu sơn!

Tam Thanh: Không nên trêu chọc Trần Huyền, chúng ta đạo tràng đã bị Trần Huyền nổ rớt!

Tiếp Dẫn Chuẩn Đề: Trần Huyền, ngươi trước tản ra thiên kiếp, có chuyện hảo hảo nói!

Hồng Quân: Ta là thiên đạo người phát ngôn, Trần Huyền còn không mau mau giao ra thiên kiếp quyền hành!

Thiên đạo: Ngươi nói chuyện cứ nói, đừng mang cho ta!